logo

Oprava Mac OS X - vytvorenie admin účtu

apple
              Návod na vytvorenie nového admin účtu po problémoch s prihlásením k starému uživateľskému účtu v Mac OS X Leopard. Jedného pekného dňa som sa rozhodol namiesto režimu uspať na disk dopriať môjmu Macbooku plnohodnotný reštart. Bola to veľká chyba a dnes už to viem. Aj keď neviem kde sa stala chyba, ale bol mi z neznámych príčin odopretý prístup k uživateľskému účtu. Spoznal som to tak, že pri prihlasovacej obrazovke tam nebol žiadny uživateľ. Nuž nebolo mi všetko jedno 500GB dát bez aktuálnej zálohy, šifrovaný priečinok uživateľa no nevyzerá to dobre. Preinštalovanie mňa moc nelákalo a tak som hľadal pomoc na internete. Samozrejme som nejaké riešenie našiel a to vytvorenie nového admin účtu pomoc naštartovania systému do konzoly. Toto riešenie vlastne umožní spustenie systému ako po čerstvom nainštalovaní.

 

Postup :

1.           Reštartovanie
2.           Pri štarte systému podržte klávesu Command (cmd) + s
3.           mount -uw /
4.            rm /var/db/.AppleSetupDone
5.            shutdown -h now                             

logo